Opieka w formie zajęć świetlicowych

Nasza świetlica prowadzona jest w nowocześnie wyposażonych pomieszczeniach z możliwością spędzenia czasu na świeżym powietrzu – w ogrodach oraz na boiskach szkolnych.
Główną formą działalności jest opieka nad dziećmi  w czasie gdy kończą one naukę w szkole a ich pracujący rodzice nie mogą przejąć opieki nad nimi. Świetlica funkcjonuje w dni nauki szkolnej, od poniedziałku do piątku. W czasie wakacji i ferii w formie półzimowisk i półkolonii.

Z doraźnej opieki nad dzieckiem w świetlicy mogą korzystać także rodzice, którzy potrzebują pomocy w wybranych dniach tygodnia lub godzinach, jednorazowo.

Zasadniczym zadaniem świetlicy jest opieka nad dziećmi, zorganizowanie im czasu wolnego z wykorzystaniem bardzo atrakcyjnej bazy lokalowej, proponowanie zabaw z wykorzystaniem innowacyjnych gier, zabawek interaktywnych, sprzętów do prac manualnych oraz pomoc w odrabianiu lekcji w miejscu do tego przeznaczonym, umożliwienie doświadczania, nabywania i utrwalania wiedzy szkolnej oraz pozaszkolnej a także pokazywanie dzieciom  różnych sposobów uczenia się – mnemotechnik. Dzieci są też wdrażane do przestrzegania zasad, które pozwolą na  nabywanie pożądanych umiejętności społecznych (w zakresie radzenia sobie z trudnościami, relacji społecznych, obrazu siebie, sprawczości jako kontroli nad własnym życiem). Z dziećmi pracuje  3 pedagogów i 2 asystentów  wspomagających  opiekę.

Uczestnicy świetlicy posiadają 10% zniżkę na pierwsze dodatkowe zajęcia, oraz 20% na drugie i następne zajęcia dodatkowe.
Na zajęcia świetlicowe dla rodzeństwa oferujemy rabaty: 20% na drugie i kolejne dziecko.

Odbiór dziecka ze szkoły z dowozem do świetlicy

Możemy odebrać Państwa  dziecko ze szkoły i zaopiekować się nim, odrobić z nim lekcje, zadbać o atrakcyjnie spędzony czas po zajęciach lekcyjnych.
Z przewoźnikiem zawsze jeździ i odbiera dziecko ze szkoły pedagog lub asystent.
Ze świetlicy dzieci odbierane są  przez rodziców. 

Cennik:

Abonament miesięczny –  349zł/ miesiąc,  w tym przewóz dziecka ze szkoły do świetlicy.

  • - pobyt dziecka przez 4 dni w tygodniu – 290 zł / miesiąc
  • - pobyt dziecka przez 3 dni w tygodniu – 230 zł / miesiąc
  • - pobyt dziecka przez 2 dni w tygodniu – 180 zł / miesiąc
  • - pobyt dziecka przez 1 dzień w tygodniu – 130 zł / miesiąc.

 

Jednorazowy pobyt dziecka w świetlicy – 6 zł /h przy minimum 2 h zegarowych.