Zajęcia kreatywne

1. Zajęcia ruchowo – korekcyjne

Zajęcia ruchowe o charakterze ogólnorozwojowym, których głównym celem jest wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu, kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka, oraz wdrażanie do rekreacji ruchowej.

Zajęcia prowadzone są w formie gier i zabaw ruchowych z elementami ćwiczeń korekcyjnych.
 

Ceny: 35zł cena promocyjna 25 zł/1 zajęcia trwające 60 minut
Zajęcia odbywają się w środy o godz. 17.00.


2. Zajęcia senso-twórcze – cel główny - wszechstronny rozwój dziecka, rozwój kreatywności, wyobraźni i twórczego myślenia. Jest to grupowa edukacja plastyczna wpływająca na optymalny rozwój dziecka, pobudzająca wszystkie zmysły, rozwijająca kreatywność, wyobraźnię i twórcze myślenie. Oparta jest o innowacyjne metody pracy z dzieckiem. Zajęcia rowijają kreatywne, twórcze myślenie i działanie.  Grupa max 10 osobowa. Zajęcia prowadzone przez specjalistę z uprawnieniami i doświadczeniem.

Ceny: 35zł cena promocyjna 25 zł/1 zajęcia trwające 60 minut
Zajęcia odbywają się w czwartki o godz. 17.45.

 

3. Warsztaty „ I ja to potrafię” – cel  - rozwijanie umiejętności wykorzystywania rzeczy codziennego użytku do tworzenia niecodziennych przedmiotów.  Jak zrobić coś z niczego a jednocześnie wykonać coś dla siebie, rodziny i domu. Projektowanie i wykonywanie przedmiotów wg planów i instrukcji. Na zajęciach młodzież nauczy się szycia ręcznego i maszynowego. Grupa 5-6 osobowa w wieku 7-10 lat lub powyżej 12 roku życia. 

Ceny: 35zł cena promocyjna 25 zł/1 zajęcia trwające 60 minut 

 Zajęcia odbywają się w piątki o godz. 16.00. 

 

 

 

 

4. RobotykaOD KODOWANIA DO PROGRAMOWANIA Zajęcia przeznaczone są zarówno dla dzieci młodszych jak i starszych.  Uczestnicy będą rozwijali swoje umiejętności poprzez zabawę, doświadczenia, obserwacje i eksperymenty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Cykl zajęć „OD KODOWANIA DO PROGRAMOWANIA” ukierunkowany są na rozwijanie w dzieciach umiejętności około programistycznych, które ułatwiają naukę programowania w późniejszym wieku. Nowoczesny, interaktywny zestaw gier i zabaw dla najmłodszych pomoże wprowadzić podstawowe pojęcia informatyczne i zachęci dzieci do nauki programowania. Odpowiednio dobrany program i atrakcyjne środki dydaktyczne pobudzają wyobraźnie, doskonalą umiejętność kreatywnego, logicznego i strategicznego myślenia oraz stwarzają warunki do wyrabiania postaw i nawyków poszukiwania, kreatywności i pomysłowości, wytrwałości i cierpliwości oraz współpracy w grupie. Nasze zajęcia to przede wszystkim rewelacyjna zabawa w grupie rówieśników.

Ceny: 35zł cena promocyjna 25 zł/1 zajęcia trwające 60 minut 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki o 16.15 i we wtorki o 16.15 i 17.30. 

 

5. „Muzyka w sercu mi gra”!

Zajęcia taneczno-wokalne mają na celu pobudzanie i rozwijanie wyobraźni i ciekawości poznawczej dziecka, pomaganie w odkrywaniu własnych możliwości twórczych, kształcenie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej oraz kształcenie zainteresowań i uzdolnień muzycznych.

Punktem wyjścia jest piosenka, wokół której zadzieją się różnorodne zdarzenia muzyczne. Spotkamy się z rytmem, muzyką, śpiewem. To sposób by zrozumieć i poczuć muzykę.

Dzięki tym zajęciom będziecie mogli Państwo dostrzec, że rozwój artystyczny Waszych dzieci jest niezwykle harmonijny.

Ceny: 35zł cena promocyjna 25 zł/1 zajęcia trwające 60 minut 

Zajęcia odbywają się w środy o 17.00

 

6. Matematyka przez zabawę - zajęcia wspierające nauczanie matematyki i rozwijające zaiteresowania  w klasach I-III szkoły podstawowej. Zajęcia prowadzone są w atrakcyjnej formie przez nauczyciela z wieloletnim doświadczeniem. 

Cena 25 zł/1 zajęcia trwające 60 minut. 

Zajęcia odbywają się we wtorki o 17.30.
 

7. "ASY do I klasy"- zajęcia przygotowujące do szkoły
Zajęcia grupowe  o charakterze edukacyjno-wspomagającym dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym mają na celu wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci przygotowujących się do podjęcia nauki w klasie pierwszej:
- rozwijanie funkcji słuchowych, wzrokowych i ruchowych
- doskonalenie umiejętności motorycznych i manualnych
- wykonywanie poleceń kierowanych do grupy
- umiejętność koncentracji uwagi
- przygotowanie do nauki czytania, pisania  i liczenia
-samodzielność
-umiejętności współpracy
-prezentowania siebie
Zajęcia prowadzone są w małych grupach, co pozwala na dokładne monitorowanie funkcjonowania i postępów każdego dziecka, jednocześnie stwarzając odpowiednie warunki do nawiązywania relacji społecznych z rówieśnikami poprzez wspólną pracę w grupie.
 
Cena: 25 zł/60 minut
Termin zajęć: piątek, 16.15

 

 

 

 

8. Zajęcia integracyjno - kreatywne - zajęcia dla grup zorganizowanych, min. 15 osób. Oferujemy zajęcia z robotyki (zabawy Photonami) oraz stworzenie własnej maskotki (szyjemy na maszynach). 


Ceny: 20 cena promocyjna 12 zł/1 osoba/1 zajęcia trwające 120 minut