Zajęcia terapeutyczne

Proponujemy zajęcia specjalistyczne wspierające rozwój dziecka, realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę. Zajęcia kierowane są do dzieci, którym trzeba nieco pomóc, by w pełni mogły wykorzystać swój potencjał. 
Proponujemy następujące formy:

 

1. Terapia pedagogiczna – indywidualna praca z dzieckiem prowadzona przez specjalistę, mająca na celu rozwijanie funkcji percepcyjno – motorycznych odpowiedzialnych za proces czytania, pisania, uczenia się. Spotkania adresowane do wszystkich uczniów z zaleceniami do pracy korekcyjno – kompensacyjnej. Zajęcia prowadzone przez terapeutę pedagogicznego.
Ceny: 50 zł/ 1 h - zajęcia indywidualne (godzina zegarowa)

Terminy spotkań będą ustalane bezpośrednio z zainteresowanymi.

 

2. Terapia pedagogiczna – praca korekcyjno – kompensacyjna  realizowana w małych grupach 3-5 osobowych. Zajęcia prowadzone przez terapeutę pedagogicznego.

Ceny: 35zł/ 1h - grupa do 3 osób (godzina zegarowa)

Terminy spotkań będą ustalane bezpośrednio z zainteresowanymi.

 

3. Terapia  logopedyczna – usprawnianie mowy.

Ceny: 50zł/ 1 h - zajęcia indywidualne (godzina zegarowa)
35zł/ 1h - zajęcia grupowe -  grupa do 3 osób (godzina zegarowa)

Terminy spotkań będą ustalane bezpośrednio z zainteresowanymi.

 

4. Indywidualne wsparcie psychologiczne – pomoc w rozwiązywaniu małych i dużych problemów życiowych oraz towarzyszenie w rozwoju. Spotkania z psychologami – terapeutami.

Cena: pierwsze spotkanie  - 100 zł/h (60 min.), następne – 80 zł/h

Terminy spotkań będą ustalane bezpośrednio z zainteresowanymi.

 

5. Zajęcia indywidualne ogólnorozwojowe dla dzieci 5-6 letnich – pomoc w przygotowaniu dziecka do podjęcia trudnej roli ucznia. Zajęcia prowadzone przez psychologa.

Ceny: 50zł/ 1 h - zajęcia indywidualne (godzina zegarowa)
Terminy spotkań będą ustalane bezpośrednio z zainteresowanymi.

 

6. Zajęcia indywidualne rozwijające myślenie i umiejętności matematyczne dla dzieci 6-9 letnich – pomoc w przezwyciężeniu niechęci do nauki matematyki oraz  budowanie podstaw do radzenia sobie z trudnymi zadaniami matematycznymi. Zajęcia prowadzone przez psychologa, specjalistę.

Cena: 50zł/h
Terminy spotkań będą ustalane bezpośrednio z zainteresowanymi.

 

7. Terapia Enrichment – innowacyjna forma pracy indywidualnej z dzieckiem polegająca na rozwijaniu funkcji odpowiedzialnych za niezależność i kreatywność myślenia  oraz umiejętność logicznego działania. Zajęcia prowadzone przez psychologa – terapeutę.

Cena: 100zł/1h za pierwsze spotkanie, kolejne zajęcia 80zł za zajęcia  trwające 60 minut
Terminy spotkań będą ustalane bezpośrednio z zainteresowanymi.

 

8.  Warsztaty Rodzinne Bliżej Siebie – cel główny - zwrócenie uwagi na jakość relacji w rodzinie, uczenie zasad komunikacji, stawiania  i szanowania granic innych, zacieśnienie więzi. Są to grupowe  zajęcia skierowane do rodziców i dzieci, umożliwiające wspólne kreatywne spędzanie czasu, dające możliwość nabycia nowych umiejętności, wspierające rodziców i dzieci, pozwalające na zacieśnianie więzi rodzic – dziecko. W grupie będzie 6 par rodzic + dziecko. Zajęcia prowadzone przez  psychologa, psychoterapeutę z długoletnim doświadczeniem w pracy diagnostycznej, terapeutycznej  i psychoedukacyjnej.

Cena: po 35zł/osoby (para 70 zł) – zajęcia trwające 120 minut
O terminach spotkań będziemy informować na naszej stronie.