ZASADY PRZYJĘCIA DO AKADEMII MŁODEGO GENIUSZA

1. Kontakt telefoniczny – umówienie się rodzica na spotkanie w AMG w czasie dogodnym dla rodzica np. od poniedziałku do piątku -  godz. 12:00 – 19:00, w soboty od godz.10:00 – 15:00.

2. Przybycie na spotkanie w umówionym terminie – przedstawienie przez rodzica potrzeb i oczekiwań.

3. Zapoznanie się z zasadami i regulaminem obowiązującym w AMG.

4. Podpisanie umowy.

5. Uiszczenie opłat wg cennika.

6. Przyprowadzenie dziecka do AMG w celu adaptacji i integracji z grupą.

7. Zapewnienie dziecku wygodnego stroju i obuwia na zmianę.

8. Przy dłuższym pobycie dziecka, powyżej 3h - zapewnienie posiłku.

9. Zobowiązanie się do osobistego odbioru dziecka z zajęć oraz ze świetlicy.